By entering LOOP’S WEBSITE
you confirm you’re of the legal age in your current location,
 and accept our PRIVACY POLiCY.

Confirm

TERMS AND CONDITIONS

Allmänt

Webbplatsen www.loopnicotinepouches.com (“Webbplatsen”) drivs av Another Snus Factory Stockholm AB, org. nr. 559173-8553  (”Another Snus Factory”), Stora Nygatan 33, 111 27 Stockholm. E-postadress: hello@loopnicotinepouches.com. Telefonnummer vxl: 010-2646100

Via Webbplatsen kan du köpa varor från Another Snus Factory. Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller för samtliga beställningar av varor som du genomför på Webbplatsen. Genom att slutföra din beställning accepterar du och förbinder dig att följa Villkoren. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Villkoren. Ändrade villkor publiceras på Webbplatsen och gäller från att du har accepterat de ändrade Villkoren genom en ny beställning alternativt sju dagar efter att vi informerat dig om ändringen.
Villkoren kompletteras av bestämmelserna i bl.a. lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och konsumentköplagen (1990:932) vilka tillämpas på samtliga köp som konsumenter gör via Webbplatsen.

Beställning och köpeavtal

Du accepterar dessa Villkor genom att slutföra en beställning. Köpeavtal ingås dock först då din beställning bekräftats av Another Snus Factory Stockholm AB. Bekräftelse sker genom e-post till den adress som du angett vid beställningen.

Priser och avgifter

Samtliga priser på Webbplatsen är angivna i svenska kronor inklusive mervärdesskatt. Särskilda avgifter kan tillkomma för frakt, fakturaupplägg, delbetalning samt för outlösta paket.

Vid beställningar till ett pris om 300 kr eller högre erbjuds fraktalternativ utan kostnad. Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slutför beställningen. Eventuella felaktigt angivna priser kan komma att korrigeras i samband med vår bekräftelse av din beställning till din e-postadress.

Betalning

Betalning på Webbplatsen sker via vår samarbetspartner Klarna Bank AB (publ) (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) (”Klarna”). Genom Klarna Checkout erbjuds du Faktura, Swish, Delbetalning, Kortbetalning eller Direktbetalning via din bank. Klarna kan komma att ta ut avgifter för betalningsalternativen. Det anges i sådant fall i samband med köpet.

I kassan behöver du ange viss information om dig själv som används av Klarna för att kunna identifiera dig. Vilken information som du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Genom att lämna information i kassan godkänner du även Klarnas villkor.

Vid Kortbetalning accepteras följande kreditkort: MasterCard, American Express och Visa.

Vid betalning genom Faktura eller Delbetalning tar Klarna en kreditupplysning. Upplysningen påverkar inte din kreditvärdighet och är inte synlig för andra som begär kreditupplysning, t.ex. banker. När du har identifierats visar Klarna vilka alternativ som är tillgängliga för dig. Vid fakturabetalning gäller 14 dagars betalningstid. Mer information och fullständiga villkor för Faktura och Delbetalning via Klarna hittar du här.

Leverans

Another Snus Factory levererar enbart till adresser i Sverige. Våra leveranser sker i samarbete med Bring och till något av deras ombud. Lär mer om hur det fungerar här.

När paketet finns för uthämtning skickas sms eller e-post med information om löpnummer till dig. Giltig ID-handling, såsom körkort, pass eller Bank-ID ska uppvisas vid uthämtning av försändelse.

Leveranstid

Normal leveranstid är 1 – 3 arbetsdagar från det att vi har bekräftat din beställning via e-post. Får vi kännedom om längre leveranstider strävar vi att informera om det på Webbplatsen.

Leveranstiden för beställningar registrerade före kl. 12.00 en arbetsdag, räknas från samma arbetsdag. Leveranstiden för beställningar registrerade efter kl. 12.00 en arbetsdag räknas från nästföljande arbetsdag. Vid beställningar som registreras under helgdagar räknas leveranstiden från den första arbetsdagen efter avslutad helgdag.

I samband med att din order skickas från Another Snus Factory skickas ett mail till angiven e-postadress. Om du inte fått din beställning inom 3 arbetsdagar därefter bör du kontakta vår kundservice på hello@loopnicotinepouches.com så hjälper vi dig.
Har du fått meddelande från oss att vi av någon anledning inte kan leverera din beställning har du rätt att häva köpet. Kontakta i så fall vår kundservice enligt ovan.

Outlösta försändelser

Försändelser som levererats till ombud återsänds till Another Snus Factory om det inte har hämtats ut inom 14 dagar från det att försändelsens ankomst aviserats till dig. I så fall debiteras du en avgift på 249 kr för kostnader hänförliga till Another Snus Factory administration, frakt, returfrakt och hantering.

Returer

Another Snus Factory erbjuder alltid 14 dagars kostnadsfri returrätt på de köp som genomförts på Webbplatsen.

Fäst den returetikett som fanns med i paketet vid leverans, fyll i anledning till retur och lämna det in på närmaste Bring ombud, där du också erhåller kvittering för din retur.

Du står själv risken för varor du returnerar. Vi rekommenderar därför att du paketerar varan på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas under transporten. Varan ska, om möjligt, returneras oanvänd med oskadad originalförpackning. Another Snus Factory förbehåller sig rätten att neka en retur i det fall varan är skadad eller inte anses vara i sitt urprungliga skick.

Väl mottagen har vi en hanteringstid på 3-7 dagar för din retur. Om du inte hört från oss inom 7 dagar ber vi dig kontakta oss via hello@loopnicotinepouches.com.

Retur av rabatterade varor

Retur av rabatterade varor
Returneras vara som köpts med rabatt värderas varan till det pris som du betalat efter rabatten. Rabatter och andra erbjudanden kan inte erhållas retroaktivt och kan inte heller överföras till annan vara. Vid eventuell omleverans av samma vara sker dock ingen avräkning för erhållen rabatt.

Ångerrätt

Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som konsument rätt att ångra din beställning inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligt oförändrat skick och att ingen försegling eller förpackning har brutits. Vid utnyttjande av ångerrätt ansvarar du för varans skick efter det att du mottagit varan samt under returfrakten.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du inom 14 dagar från det att du mottog varan meddela Another Snus Factory att du utnyttjar din ångerrätt. Sådant meddelande lämnas till vår kundservice på hello@loopnicotinepouches.com. Du ska därefter utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från ditt meddelande återsända varan med hjälp av den returfraktsedel som skickas ut till den för köpet angivna adressen.  Another Snus Factory ersätter inte uppkomna kostnader för returfrakt om du inte använt returfraktsedeln.

Du kan även använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som du kan ladda ner här Ångerblankett – Publikationer – Konsumentverket. Blanketten ska skickas till vår kundservice via hello@loopnicotinepouches.com eller till den adress som ovan anges under Allmänt. För att kunna returnera varan ska du vidare styrka ditt köp från Webbplatsen t.ex. genom att bifoga en kopia av ordersedeln/kvittot.
Om du i rätt tid returnerar en oanvänd vara med obruten förpackning och försegling återbetalar Another Snus Factory dig inom 14 dagar från den dag då vi tog emot varan. Om det finns en värdeminskning på den returnerade varan har vi rätt att dra av motsvarande belopp från den summa som ska återbetalas.

Reklamation

En vara som avviker från köpeavtalet eller som på annat sätt är felaktig kan du som konsument reklamera till Another Snus Factory. Meddelande om felet ska lämnas till Another Snus Factory inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet samt alltid senast tre år från det att du tagit emot varan. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar varan noggrant direkt vid mottagandet. Enklaste sättet att reklamera är att kontakta vår kundservice via hello@loopnicotinepouches.com, så återkommer vi snarast möjligt i ärendet.

Beroende på felets art och omfattning har du rätt till påföljder enligt vad som anges i konsumentköplagen.  Detta kan exempelvis innefatta avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller återköp. Vid godkänt återköp ersätter vi dig för kostnaden för varan med undantag för kostnader för eventuellt uppkommen returfrakt på grund av att du inte använt retursedeln.

Ansvarsbefrielse

Another Snus Factory är inte skyldigt att fullgöra köpavtal om det föreligger ett hinder som Another Snus Factory inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till konsumentens intresse av att fullgörelse sker. Exempel på omständigheter som kan föranleda sådan befrielse är t.ex. ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller annan extraordinär händelse.

Är Another Snus Factory förhindrad att fullgöra ett köp på grund av hinder utanför bolagets kontroll och som bolaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder bolaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är bolaget fri från skadeståndsansvar.

Pris- och produktinformation på Webbplatsen

Another Snus Factory strävar efter att informationen på Webbplatsen alltid ska vara korrekt. Vi reserverar oss dock för slutförsäljning och eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktigt pris och felaktig information om lagerstatus. Vi förbehåller oss rätten att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende eller beskaffenhet.

Övrigt

För frågor kring dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid reklamationer, transportskador etc., ta kontakt med Another Snus Factory kundservice på hello@loopnicotinepouches.com. När du kontaktar oss ombeds du uppge ditt ordernummer som anges i orderbekräftelsen.

Another Snus Factory följer gällande lagstiftning i de länder man bedriver försäljning i. För dessa Villkor tillämpas svensk lagstiftning med bortseende från dess lagvalsprinciper.

Tvist mellan Another Snus Factory och en konsument kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden för avgörande. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se. Another Snus Factory följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. I sista hand kan tvist lösas av allmän domstol.